Terms & Conditions

General terms & Conditions

*** This English version is translated from Dutch with the blessing of Google Translate. ***

General Terms and Conditions are not mandatory in the Netherlands, where SweetBunny® is located.
But please mention the following:

We deliver our products in and from the Netherlands with UPS, they can transfer this for foreign shipments to another party to get the products to you as efficiently as possible.
Once it has been transferred to UPS, we have no influence on the speed and method of shipping.

On our site you can pay securely via various payment providers that offer various payment options.
Our prices are based on Euros and are displayed in other currencies as desired. The settlement is done by the webshop and we do not have any influence on the final settlement and conversion in Euros.

Our actions are based on mutual respect and trust.
Our only goal is to develop beautiful products and to sell them for the clearly agreed conditions.
In doing so, we comply with Dutch law and do everything in our power to provide the service, quality and safety that can logically be expected from us.

With love,

Kyra & Olav

P.S.If there is a change in SweetBunny®'s "General terms & Conditions" we will list / add it here.

 

*****************************************************************************

Algemene Voorwaarden zijn niet verplicht in Nederland, waar SweetBunny® gevestigd is.
Maar vermelden wel graag het volgende:

We leveren onze producten in en vanuit Nederland met UPS, zij kunnen voor buitenlandse zendingen dit weer overdragen aan een andere partij om de producten zo efficient mogelijk bij je te krijgen.
Zodra het overgedragen is aan UPS hebben wij geen invloed op de snelheid en wijze van verzenden.

Op onze site kun je op een veilige manier betalen via verschillende betaalproviders die verschillende betaalmogelijkheden aanbieden. Onze prijzen zijn gebaseerd op Euro's en worden als gewenst weergegeven in andere valuta. De verrekening wordt gedaan door de webshop en de uiteindelijke afrekening en omrekening in Euro's hebben wij geen invloed op.

Ons handelen gaat uit van wederzijds respect en vertrouwen.
Ons enige doel is mooie producten te ontwikkelen en deze voor de duidelijk afgesproken voorwaarden te verkopen.
Daarbij houden we ons aan de Nederlandse wet en doen we alles wat in onze macht ligt de service, kwaliteit en veiligheid te bieden die van ons logischerwijs verwacht mag worden.

With love,

Kyra & Olav

P.S. mocht er een wijziging zijn in de "Algemene Voorwaarden" van SweetBunny® dan zullen we het hier vermelden/toevoegen.