Privacy Policy

*** This English version is translated from Dutch with the blessing of Google Translate. ***


Privacy policy for SweetBunny® bv., Owner of sweetbunnyhair.com

1) Privacy guarantees
Ensuring the privacy of visitors to sweetbunnyhair.com is an important task for us. That is why we describe in our privacy policy what information we collect and how we use this information.

2) Consent
By using the information and services on sweetbunnyhair.com, you agree to our privacy policy and the terms and conditions that we have included herein.

3) Questions
If you would like to receive more information, or if you have any questions about the privacy policy of SweetBunny® bv. And specifically sweetbunnyhair.com, you can contact us by e-mail. Our email address is support@sweetbunnyhair.com.


4) Monitoring visitor behavior
sweetbunnyhair.com uses various techniques to keep track of who visits the website, how this visitor behaves on the website and which pages are visited. That's a common way of working for websites because it provides information that contributes to the quality of the user experience. The information we register via cookies includes IP addresses, browser type and pages visited.
We also monitor where visitors first visit the website and from which page they leave. We keep this information anonymously and is not linked to other personal information.

5) Use of cookies
sweetbunnyhair.com places cookies with visitors. We do this to collect information about the pages that users visit on our website, to keep track of how often visitors come back and to see which pages are doing well on the website. We also keep track of what information the browser shares.

6) Disable cookies
You can choose to disable cookies. You do this by using the possibilities of your browser. You can find more information about these options on the website of your browser provider.

7) Third party cookies
It is possible that third parties, such as Google, advertise on our website or that we use another service. In some cases, these third parties place cookies for this purpose. These cookies cannot be influenced by sweetbunnyhair.com.

8) Privacy policy of advertisers / third parties
For more information about the privacy policy of our advertisers and third parties associated with this website, please visit the websites of these respective parties. sweetbunny.co cannot influence these cookies and the privacy policy of cookies placed by third parties. These cookies are beyond the scope of the sweetbunny.co privacy policy.
 
--------
Privacy policy voor SweetBunny® bv., eigenaar van sweetbunnyhair.com

1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van sweetbunnyhair.com is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op sweetbunnyhair.com te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van SweetBunny® bv. en specifiek sweetbunnyhair.com, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is support@sweetbunnyhair.com.

4) Monitoren gedrag bezoeker
sweetbunnyhair.com maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies
sweetbunnyhair.com plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door sweetbunnyhair.com te beïnvloeden.

8) Privacy policy van adverteerders/derde partijen
Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. Sweetbunnyhair.com kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van sweetbunnyhair.com.